خرید قند شکسته نایلونی

خرید قند شکسته

خرید قند شکسته نایلونی و کارتنی با مناسب ترین قیمت و کیفیت.

قیمت قند کله با قند شکسته متفاوت است.

قند شکسته به این خاطر که طی تولید آن، فرآیندی انجام شده

و در بسته بندی مخصوص قرار گرفته است، دارای قیمت بالاتری نسبت به قند کله است.

بستن